Shri Swami Samrth By SNEHA (APARNA) DESHPANDE

Artwork details


Artist : SNEHA (APARNA) DESHPANDE

Title : Shri Swami Samrth

Medium : ACRYLIC ON CANVAS

Size : 12X12 in

Price : ` 7800

Send Enquiry